Regionalanalys om Chile - Uppsats i Geografi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • MVG
  • 7
  • 3139
  • PDF

Regionalanalys om Chile - Uppsats i Geografi

En utförlig regionalanalys på Chile, skriven år 2011. Innehåller dels en regionalanalys, dels en sambandsanalys och slutligen en förteckning över hur man mäter och jämför länders ekonomier.

Lärarens kommentar

Fick MVG.

Elevens kommentar

Utveckla analysen något.

Innehåll

A-delen
Historia
Migrationsmönster, befolkningsfördelning och demografisk utveckling
Energi
Jordbruk
Skogsbruk
Bergarter
Fiske
Turism
Industriproduktion
Kommunikationer
Handel
Vattenförsörjning
Miljöpåverkan

B-delen
Naturresurser - Industrier - Handel - Kommunikationer
Industrier - Miljöpåverkan
Vattenförsörjning - Jordbruk - Handel
Demografisk utveckling - Industrier

C-delen
Att mäta och jämföra länders ekonomier
Källförteckning

Utdrag

"Flera olika indianfolk har levt i Chile. Under 1400-talet och början av 1500-talet fanns inkariket i norra Chile och i södra delen av landet levde mapuchefolket.

Centrum för inkariket låg i Peru, men härskarna erövrade stora områden i Chile. Bönderna i inkariket odlade majs och andra grönsaker med hjälp av konstbevattning.

På 1530-talet började spanjorerna erövra Chile och de låg ofta i krig mot de olika indianfolken. I synnerhet mapuchefolket gjorde starkt motstånd mot spanjorernas intågande och år 1646 fick de därför rätten att själv styra över sitt territorium."... Köp tillgång för att läsa mer

Regionalanalys om Chile - Uppsats i Geografi

[0]
Inga användarrecensioner än.