Regnskogen: Naturtypsbeskrivning | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 1
  • B
  • 4
  • 1310
  • PDF

Analys, Fördjupningsuppgift: Regnskogen: Naturtypsbeskrivning | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i form av en naturtypsbeskrivning med fokus på regnskogen. Arbetet berättar om olika typer av skog samt vad som kännetecknar en regnskog och var i världen som regnskogen finns. Dessutom finns en analys av regnskogen och dennes plats i samhället.

Innehåll

Amazonas regnskog
Analys
Källor

Utdrag

Amazonas regnskog

Det finns olika typ av skogar. Vi har barrskogar, lövskogar samt regnskogar. I Sverige finns det bara barrskogar och lövskogar.

Lövskogar karaktäriseras av dess variation beroende på årstid. På vintrarna står träden nakna utan blad, medan mot våren och sommaren blir inte enbart marken grönare, utan det är främst blommorna, som trivs med lövträdens klimat, och trädens blad som blommar ut och skapar vågor av färger. När det åter närmar sig vinter förbrukar träden mindre energi och bladen gulnar och ramlar ner mot marken, där är det nedbrytarna som tar hand om dessa. Typiskt för lövskogar är brunjord, denna är näringsrik och har nästan helt neutralt pH. Förutom det är det även många daggmaskar i denna jord då de trivs bäst i denna miljö.

I barrskogen kan man däremot skåda grönska året runt. Här finns barrträd så som gran och tall, som är gröna året runt. Dessa träd klarar sig på näringsfattiga berggrunder, vissa tål mer än andra trädarter just i barrskogar. Barrskogar har även kallare klimat och det faller därför hela tiden barr och växtdelar ner mot marken. I detta klimat trivs av nedbrytare enbart svampar, som klarar av lite surare miljö. I lågt pH trivs inte daggmaskarna och därför blandas inte jorden runt på samma sätt utan lägger sig istället lager på lager.
Skogar överlag delas in i skikt, barr och lövskog delas t.ex. upp i;
• Trädskikt - Här finns t.ex. höga lövträd som klarar av höga temperaturer och eventuellt hårda vindar
• Buskskikt – Buskar och unga träd som ej vuxit till sig för att klara av alla väderförhållanden... Köp tillgång för att läsa mer

Regnskogen: Naturtypsbeskrivning | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.