Reklampsykologi | Sammanfattande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • C
 • 2
 • 537
 • PDF

Sammanfattning: Reklampsykologi | Sammanfattande tal

Ett sammanfattande talmanus som handlar om reklampsykologi. Här berättar eleverna om berättartekniska grepp i reklam och vilka psykologiska teorier som kan användas för att förklara hur reklammakare tänker och varför greppen fungerar på publiken.

Innehåll

- Vad är reklampsykologi
- Retoriska modeller
- Medkänsla
- Humor
- Rädsla
- The Kuleshov Effect
- Musik
- Känslor

Utdrag

För att locka fram medkänsla använder sig företagen av den psykodynamiska modellen i deras reklamfilmer, de försöker locka fram överjaget, det vill säga moralen i oss, som säger att något...

Genom det socialpsykologiska perspektivet kan man förklara hur humorn påverkar oss genom begreppet attityder. En attityd är en generell inställning till något eller någon, dessa attityder påverkas av ditt sociala liv...

En utlösande händelse aktiverar tankar och scheman och framkallar reaktioner i form av känslor och beteenden. Därför använder sig reklamer av rädsla när de vill sälja trygghet. Genom att spela på rädsla så utnyttjar de människors längtan efter...

Även musik har stort inflytande på oss människor, vilket gör det betydande inom reklamens värld, i varje reklamsnutt så ingår musik av olika slag. Många företag gör egna låtar eller kända låtar för att man ska tänka på deras varor när man hör just den låten... Köp tillgång för att läsa mer

Reklampsykologi | Sammanfattande tal

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fattas källor, vart kom informationen från? Inte 100% till hjälp.. Länk till reklamfilm borde ha lagts till, Förklarar inte vad reklam är vilket ska vara med enligt 'innehåll'.