Relationer | Ella gör sig fri & Wenlock Edge | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • B
 • 3
 • 1110
 • PDF

Relationer | Ella gör sig fri & Wenlock Edge | Essä

En essä på temat relationer och vad som kännetecknar dem, med utgångspunkt i novellerna
"Ella gör sig fri" av Karin Boye (från novellsamlingen "Ur funktion" från 1940) samt Wenlock Edge av Alice Munro (från novellsamlingen "För mycket lycka" från 2009). Eleven berättar om hur de olika novellerna skildrar temat och jämför dem.

Innehåll

Om relationer

- Inledning
- Fördjupning
- Avslutning

Utdrag

I novellen Ella gör sig fri så lever Ella och Arvid i en relation som är otroligt mossig och gammaldags. Ella är bitter, underdånig och hon tar på sig någon form av martyrroll. Arvid är auktoritär, elak, arrogant och väldigt bestämmande. Om man roar sig med tanken att byta könsroller, blir det helt otänkbart. Att se Arvid som underdånig och Ella som auktoritär känns inte riktigt troligt år 1940. Men även idag är det ingen... Köp tillgång för att läsa mer

Relationer | Ella gör sig fri & Wenlock Edge | Essä

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hade kunnat källhänvisa bättre

Material relaterade till Relationer | Ella gör sig fri & Wenlock Edge | Essä.