Religion och etik | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 28
  • 11053
  • PDF

Religion och etik | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med utförliga svar, som redogör för en rad olika etiska och religiösa frågeställningar. Bland annat diskuteras vad religiös identitet är, olika etiska modeller med utgångspunkt i specifika problemställningar, identitet, livskris och könsroller.

Lärarens kommentar

Väldigt kloka, välgrundade och genomtänkta svar.

Innehåll

• Varför kan även religionsforskare vara oense? Olika forskare kan ge olika svar på frågan: Hur sann är berättelsen om Jesus? Varför kan vi få olika svar på frågorna? Motivera ditt svar och gör kopplingar till läroboken.
• Vad innebär begreppet religion för dig? Hur definierar du dig själv: som andlig, religiös eller varken andlig eller religiös?
• Vad handlar konflikten mellan ”forskarsamhället” och ID-rörelsen om? Skriv en utförlig redogörelse om konflikten där du lyfter fram båda sidor. Vilka tankar får du efter att ha läst artikeln? Berätta!
• En kompis till dig har hamnat i en identitet som han/hon egentligen inte tycker om. Han/hon är missnöjd med sig själv. Ge personen goda råd! Vad ska han/hon göra för att komma ur sin negativa identitet?
• Kan en muslim ha mer gemensamt med en kristen än en annan muslim, för att de kommer från samma stad/område? Motivera!
• Läs om de 4 utgångspunkterna: biologiskt kön, könsidentitet, könsroll och vem jag sexuellt attraheras av och besvara följande frågor: vilken betydelse har en människas biologiska kön för hur hon tänker, agerar, klär sig, och känner sig som?
• Vilka av de 4 utgångspunkterna tror du att vi har ärvt och vilka är konstruerade och möjliga att påverka?
• Läs problem 8-10 på sidan 47 och besvara frågorna som tillhör. Kan man koppla ihop ditt svar med någon av de etiska modellerna? Motivera!
• Läs konflikterna 1-3 på sidan 35 och föreslå lämpliga dygder att följa. Motivera dina val!
• Vilka vinster och nackdelar finns det med att alla åsikter fritt får framföras? Redogör utförligt för dina tankar.
• Redogör utförligt för de klassiska etiska modellerna: pliktetik, konsekvensetik sinnelagsetik och dygdetik. Lyft fram svårigheterna med respektive modell och diskutera en lösning.
• Konfucianismen, daoismen och feminismen har alla förslag på hur ett gott samhälle ska se ut. Vilket/vilka av dessa förslag tror du kan leda till ett gott samhälle? Motivera!
- Källa: Ring, Börje, "Religion"

Utdrag

Om man ska tänka utefter den staden personerna kommer ifrån, kan kultur, etnicitet och traditioner vara andra faktorer. Både den kristna och muslimska kvinnan kanske bor i Kina eller i Amerika. De kommer från samma land, båda är då amerikaner eller kineser. De är uppväxta i det landet och delar troligtvis samma matkultur. Kinesisk mat, som vårrullar och wokpanna eller amerikansk hamburgare som är typiskt för landet, kan vara andra gemensamma saker personerna har.
Om de skulle bott i Sverige kan båda personer känna till våra högtider. De firar jul och nyår som oss. Har tillbringat under sin uppväxt i en svensk skola och känner till luciatåg. De känner till att vi har två lediga dagar varje... Köp tillgång för att läsa mer

Religion och etik | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.