Religion i Europa | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia
 • C
 • 7
 • 3316
 • PDF

Religion i Europa | Frågor och svar

Frågor och svar kring religionens framväxt i Europa. Fokus ligger på kristendomen, Martin Luther, reformationen, den arabiska expansionen och islam. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Mycket bra. (Notera att lärarens direkta kommentarer på innehållet även finns tillgängligt i själva dokumentet).

Elevens kommentar

Texten innehåller lärarens kommentarer, så det bli lätt för dig att se vad som är bra skriven och vad som är inte bra skriven

Innehåll

1. Hur och varför fick kristendomen fäste i Europa under romartid? Hur och till vilka områden spreds kyrkan/kristendomen?

2. Vilka var kyrkans ansvars- och verksamhetsområden i samhället under medeltiden, både världsligt och andligt? Hur påverkades kristendomen och kyrkan av övergången till medeltid?

3. Diskutera: Varför lockades människor till kristendomen?

4. Vilken kritik framfördes av Martin Luther (och andra reformatorer) mot den katolska kyrkan?

5. Hur genomfördes reformationen?

6. Vilka grupper/människor stöttade Luther/reformationen?

7. Varför blir kyrkan, med start under senmedeltid till reformation, allt mer ifrågasatt?

8. Varför stöttade man Luther/reformationen?

9. Vilka blir effekterna (följderna) av reformationen?

10. Redogör för det arabiska samhället utifrån begreppen religion, kultur och vetenskap?

11. Vad låg bakom den arabiska expansionen? Varför var det arabiska väldet så framgångsrikt i sin erövring?

12. Hur kom araberna och den muslimska världen att påverka Europa under medeltiden? Utgå från ett vetenskapligt, ekonomiskt, socialt och politiskt perspektiv.

13. Diskutera: Vilka spår kristendomen har i dagens samhälle. Ge minst två konkreta exempel. Analysera: Hur påverkar vårt religiösa arv oss än i dag? I vilka sammanhang?

14. Har det alltid funnits en kamp mellan kristendom och islam? Varför?/varför inte? Har islam eller kristendom har gjort sig skyldiga till flest övergrepp? Diskutera också om det är religion eller politik, då som nu, som är den övervägande orsaken till konflikten/kampen? Visa med argument för och emot i din diskussion.

Utdrag

1. Hur och varför fick kristendomen fäste i Europa under romartid? Hur och till vilka områden spreds kyrkan/kristendomen?

"F1: Den kristna religionen uppstod bland judarna, som levde i Palestina vid östra medelhavskusten för cirka 2013 år sedan som då var en del av Romarriket. På Augustus tid föddes Jesus i Betlehem och tiden var för detta år noll. Kristendomen var ingen stor religion under Jesus livstid, men den var bara en riktning inom den judiska läran. Fast den spred sig snabbt som en egen religion. Många människor drömde om ett evigt liv, och Kristendomen var ett bra val för de människorna som ville ha evigt liv. Kristendomen kunde växa så fort, eftersom den vände sig till både fattiga och rika, män och kvinnor med sitt budskap. Kristendomen kunde också växa snabbt eftersom Romarriket var svag och drabbades av ekonomiska kris. Kristendomen blev statsreligion i början av 300-talet och byggdes många kyrkor över hela romarriket, och kunde sprida sig runtom Europa och vidare. Kristendomen splittrades i en östlig del, där Konstantinopel styrde den grekiska-ortodoxa kyrkan, och en västlig, den romersk-katolska kyrkan."... Köp tillgång för att läsa mer

Religion i Europa | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-01
  Bra hjälp och vägledning och för att få en uppfattning om vad jag ska ha med i mitt arbete!
 • 2015-05-13
  Jag tycker att detta arbete var omfattande och väldigt bra. Rekommenderas starkt!