Religion och identitet | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Religionskunskap 2
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 531
  • PDF

Religion och identitet | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som handlar om kopplingen mellan religon och identitet. Eleven resonerar kring identitetsbegreppet och hur det behandlas inom några av världsreligionerna.

Innehåll

- Religion och identitet
- Källor

Utdrag

Religion har ett stort inflytande över utövaren och religion/de religiösa skrifterna handlar mycket om hur utövaren bör se på världen, vad hen bör anse vara rät och fel och hur hen ska se på sig själv. Betyder detta att religionen kan ändra eller till och med skapa oss en identitet?

Identitet definierar den unika människan. Det handlar om hur man upplever sig själv, vem man är och inte är.
Ens Identitet är aldrig densamma, den ändras och formas under hela livet och förändringarna i ens identitet är mest märkbar under tonåren, det är den tid som präglas av sökandet efter sin identitet. Vare sig man är troende eller inte kommer det finnas ett antal existentiella frågor och livsfrågor... Köp tillgång för att läsa mer

Religion och identitet | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.