Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Religionskunskap 2
 • C
 • 3
 • 1148
 • PDF

Diskussion: Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2

En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet. Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet inom Islam.

Innehåll

- Inledning
- Hur kan religion forma och påverka identiteter?
- Hur påverkar religion sexualitet?
- Sammanfattning/ Slutsatser
- Källor

Utdrag

"Definitionen av religion skiljer sig en hel del från land till land, samma gäller för individer och grupper. Vissa länder är sekulära d.v.s. staten har valt att göra religion till mer ett privat ämne, vilket innebär att man har religionsfrihet och med andra ord större valmöjligheter. I andra länder har religion ett större inflytande på både lagar, högtider, och även på hur människor praktiserar sina liv. Religionen styr alltså människors värderingar och därmed också deras moraliska handlingar vilket i sin tur påverkar individers vardagliga liv. Frågan är var går gränsen för religionens påverkan på människans identitet?"... Köp tillgång för att läsa mer

Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Håller med resterande, inte nyanserad tyvärr.
 • 2015-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet faktiskt.............
 • 2016-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utförlig men ej nyanserad
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Kort, men fick igång mig,