Religion: Identitet och vetenskap | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 6
 • 2253
 • PDF

Religion: Identitet och vetenskap | Instuderingsfrågor

Olika instuderingsfrågor om religion, med fokus på identitet, vetenskap och etik. Bl.a. ateism och agnosticism, religionsfrihet, samt evolutionism och egenskapsetik diskuteras.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Identitet och religion
a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse
b) Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet, men hur förhåller det sig när religionen kommer i konflikt med grundläggande värden i samhället som jämställdhet mellan män och kvinnor, homosexuellas rättigheter och alla människors lika värde?
c) Begreppet multireligiös tas fram som en möjlig utveckling inom religionen, att människor inte bara tillhör en religion utan flera samtidigt. Diskutera detta framtidsscenario utifrån de nya religioner som beskrivs i läroboken.
Religion och vetenskap
a) Religion och vetenskap har delvis olika utgångspunkt i hur de kommer fram till hur världen är. Beskriv hur deras metoder skiljer sig åt. Gör en analys av på vilka sätt människor resonerar för att överbrygga skillnaderna.
b) Evolutionismen har länge varit i fokus då religion ställs mot vetenskap. Beskriv grundprinciperna i Darwins utvecklingslära. Resonera kring hur kreationisterna argumenterar för sin teori, intelligent design (ID). Vilka brister finns i de bibeltrognas resonemang enligt vetenskapens metod?
Etik
a) Vilka egenskaper har den goda människan? För ett resonemang utifrån exempelvis egenskapsetik hur ett gott liv och ett gott samhälle ser ut enlig dig?
b) Beskriv hur du kan avgöra om handlingen är god eller ond utifrån regel-, mål-, och viljeetik. Vilka problem finns med de olika metoderna? Argumentera med hjälp av etikens tre vägar i följande moraliska dilemma: " Om du fick chansen skulle det vara rätt att döda en diktator för att skona oskyldiga människors liv

Utdrag

Bara för att man inte tror på någon gud betyder inte det att man inte har en annan tro eller tankar om livet. I första hand är det väl vetenskapen som får många att tänka annorlunda. Man ser för mycket av det självklara icke själsliga för att tro på metafysiken.
Man kan tro på Big Bang och att världen har skapats och utvecklats av evolutionen. Det finns väldigt många vetenskapliga bevis nu för att vår värld kom... Köp tillgång för att läsa mer

Religion: Identitet och vetenskap | Instuderingsfrågor

[19]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  - Super bra, fick bra inspiration och konkret förklaring - Jag tycker att alla delar gav mig mycket hjälp, men främst etikdelen - källor och källkritik saknas
 • 2016-04-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet. Bra hjälp om man inte kan gå grepp om frågorna till en början
 • 2016-10-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asd asd ads asd ads asd asd asd
 • 2016-06-22
  Hjälper till att förstå