Religion och heteronormen | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 5
  • 1574
  • PDF

Religion och heteronormen | Frågor och svar

Frågor och svar om heteronormen inom de stora religionerna med fokus på de abrahamitiska religionerna.

Innehåll

1. Vad finns det för likheter och skillnader avseende normerna kring sexualitet och relationer i religionerna? Hur skiljer sig normerna åt beroende på tolkningsmönster ( traditionella tolkningar jämfört med nytolkningar)?

2. Vilket inflytande tror du att kristendomen har haft/har på heteronormativiteten i Sverige?

3.Vilken betydelse tror du att religiösa samfund i Sverige kan ha för att bevara respektive motverka heteronormen?

Utdrag

Inom de tre abrahamitiska religionerna ser man homosexualitet som något onaturligt. Det hör inte ihop och strider mot Guds ursprungliga plan då det står skrivet i den första boken i bibeln (Första Moseboken) att en relation ska vara mellan en man och en kvinna. Judendomen utgår även från två verser i tredje mosebok (18:22 och 20:13) där det står skrivet om när Gud talar om att homosexuellt umgänge är synd.
Inom Kristendomen utgår man bland annat även från nya testamentet. I Romarbrevet så talar författaren Paulus om att människor hade övergett det naturliga umgänget mellan man och kvinna som Gud hade bestämt. Detta visar på att homosexuellt umgänge är något för människan att undvika, sett ur Kristendomens och bibelns perspektiv.
Denna paradigm är väldigt lik Islams uppfattning om homosexualitet och andra sexuella läggningar som inte instämmer med den så kallade heteronormativiteten som är den vanligaste sexuella normen i de flesta samhällen. Koranen förbjuder homosexualitet, i enlighet med det som står skrivet i flera suror som exempelvis sura 7:80–84 och sura 21:74. Straffet för homosexuellt umgänge enligt Koranen, är döden.
Inom Buddhismen är det viktigt att visa kärlek och respektera varandra och inte missbruka sexualiteten, det gäller för alla oavsett kön eller sexuell läggning. Därför finns det inga regler eller lagar som talar om att homosexualitet är fel. Däremot har Dalai Lama, den högste religiöse ledare för religionen, stränga åsikter om homosexualitet, då han anser att homosexuellt umgänge är en missgärning.
Inom Hinduismen finns det varierande åsikter om homosexualitet, detta eftersom att det inte finns något i deras heliga skrifter som som fördömer det. Vissa argumenterar om att kärlek endast kan ske mellan en man eller kvinna och allt annat är lust, vilket är en synd. Andra hävdar att romantiska och kärleksfulla relationer är uppmuntrat. Därför skall kärleksfulla och romantiska icke-heterosexuella relationer tillåtas.

Sexuellt umgänge skall enligt konservativa tolkningar ske inom äktenskapet i alla fem världsreligionerna. Mer moderna tolkningar har varierande åsikter. Majoriten skulle säga att det är synd att ha sex utanför äktenskapet .... Köp tillgång för att läsa mer

Religion och heteronormen | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Religion och heteronormen | Frågor och svar.