Påven | Inflytande och Politisk Makt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 3
 • VG
 • 1
 • 557
 • PDF

Påven | Inflytande och Politisk Makt

En kortare text vars syfte är att förklara hur en religiös ledare (i detta fallet Påven) kan uppnå inflytande och politisk makt. Vidare så beskriver eleven även hur människor ibland tolkar religiösa skrifter (så som Koranen och Sharia) för egen vinnings skull.

Elevens källa är: "Advent boken - Internationella relationer i en ny tid".

Innehåll

- Inledning
- Analys
- Sammanfattning

Utdrag

"Analys:
En religiös ledare kan ha auktoritet (inflytande på människor) och därmed makt över människor långt utöver landets gränser, i och med att en religion inte behöver några geografiska gränser. Påven är katolik och är emot preventivmedel.

Påven säger: att använda sig av preventivmedel är att förneka "sanningen om den äktenskapliga kärleken". De flesta troende katoliker lyssnar och lyder Påven i och med att Påven räknas inom den Katolska kyrkan som aposteln Petrus efterträdare. De Påven säger följs hos folket i och med hans titel. Detta är ett stort exempel på hur Påven har inflytande och politisk makt över människor."... Köp tillgång för att läsa mer

Påven | Inflytande och Politisk Makt

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra skrivet. Välskrivet!