Religion: Skillnader och Likheter inom Kristendomen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 8
 • Religionskunskap
 • VG
 • 2
 • 520
 • PDF

Religion: Skillnader och Likheter inom Kristendomen

Eleven jämför tre kyrkor inom kristendomen (katolska, protestantiska och ortodoxa) och diskuterar deras likheter och olikheter i förhållande till dopet, konfirmation, nattvarden, boten, äktenskapet samt de sjukas smörjelse.

Lärarens kommentar

Hon tyckte den var bra. Fick vg

Elevens kommentar

Bara stavning men allting är bara bra

Utdrag

"Dopet:
Det är frivillig om man vill döpa sig eller inte, barn brukar vara några månader när det döps.
Det är föräldrarna som bestämmer om han/hon ska bli döps eller inte.

Det finns likheter med dopet i protestantiska och katolska kyrkan.

Prästen håller vatten över barnets huvud tre gånger. Han säger: jag döper dig i Faderns och sonens och den heliga andes namn."... Köp tillgång för att läsa mer

Religion: Skillnader och Likheter inom Kristendomen

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2012-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  helt okej tycker jag