Religion, vetenskap och filosofi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 6
 • 2811
 • PDF

Religion, vetenskap och filosofi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om religion, vetenskap och filosofi. Uppgiften utgår från givna frågor, se nedan, och behandlar bland annat livets mening, förhållandet mellan religion och vetenskap, Karl Marx teorier, rättviseprinciperna och naturalismen.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mening utan religion? (A) I ditt arbete redogör du för din åsikt hur man kan tolka och uppfatta relationen mellan religion och vetenskap. Du visar en förståelse för att vi lever i ett samhälle präglat av mångfald. Du har även en utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i bl.a. fråga om livshållningar och människors olikheter.

Elevens kommentar

Nej, inte direkt. Men vad ni än gör, kopiera inte min uppsats. Den är tillför att vägleda, inte för att kopieras rakt av. Jag ber om ursäkt om jag har sårat någon.

Innehåll

1. Tror ni att människor skulle leva ett lyckligare liv om de inte hade en religiös tro?
2. Måste religion och vetenskap, som du ser det, stå i strid med varandra?
3. Jämför följande två påståenden: "om jag tar den medicin jag blivit ordinerad av läkare, kommer jag säkert att bli frisk" och "om jag ber till Gud att jag ska bli befriad från min sjukdom, kommer jag säkert att bli det". Hur ska man tolka dessa två påståenden? Finns det likheter och finns det skillnader? Hur skulle man kunna pröva och undersöka dem?
4. Om Marx begär ordet. Tänk dig att Marx stiger upp ur sin grav och begär ordet.
a) Vad tror du han skule säga om dagns situation, om de ökande klyftorna mellan de fattiga och de rika och om mediernas sätt att i stället för att analysera politiska motsättningar skriva om politikernas privatliv - och så vidare?
b) Vilka förslag på förbättringar tror du att han skulle ge?
c) "Från var och en efter förmåga, till ar och en efter behov", är en rättviseprincip, menade Marx. Andra menar att samhällets resurser ska fördelas lika till alla medan en tredje grupp anser att rättvisa är att fördela resurserna efter förtjänst. Vilken av de tre rättviseprinciperna, tycker du är rimligast?
5. Filosofin har alltid varit en relativt manlig verksamhet. Om det plötsligt skulle bli en majoritet av kvinnliga filosofer - vilka frågor tror du då skulle komma överst på dagordningen för samhällsdebatten?
6. Vad är egentligen utveckling? Är utveckling något objektivt, en kraft som verkar vare sig vi vill det eller inte? Hur skulle du vilja definiera begreppet "utveckling"?
7. Vilka argument tror du talar för och emot naturalismens uppfattningar?
8. Relatera Simone de Beauvoirs bok "Det Andra Könet" till Arne Naess bok "Ekonomi, samhälle och livsstil"

Utdrag

Karl Marx var en av grundarna till sociologin och skapare av marxismen. Marxismens huvudmål är ett samhälle med jämnare fördelning av ekonomiska tilldelningar och politiskt inflytande. Marx trodde att en revolution låg några få år framåt. Han förutspådde att kapitalismen inom sig bar fröet för sin egen undergång. Men som vi ser idag blev det tvärtom. Den socialism som i själva verket genomfördes gick till större delen under. Det han stod för, det marxismens huvudmål var... Köp tillgång för att läsa mer

Religion, vetenskap och filosofi | Fördjupningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet och intressanta egna kopplingar
 • 2016-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra fortsätt så!
 • 2017-03-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  J'tte braaaaa yayayayayayayayyaya
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ljlkj kjkl jlkj kljlkj klj l