Religion och vetenskap | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 3
 • 1313
 • PDF

Religion och vetenskap | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som lyfter fram olika aspekter av sambandet mellan religon och vetenskap. Bl.a. jordens skapelse samt vetenskapens plats i dagens samhälle lyfts fram, och fokus ligger på sekularism och tro i Sverige.

Elevens kommentar

Kan nyanseras något.

Innehåll

Religion och vetenskap

1. Vilka svar kan religionen ge på mening och förklara jordens skapelse som inte vetenskapen kan och tvärtom (dvs. vilka svar kan vetenskapen ge på mening och förklara jordens skapelse som inte religionen kan)? Behövs båda för att ge svar?
2. Vilka beröringspunkter finns det mellan religion och vetenskap?
3. Är vetenskap vår tids "religion"? Motivera ditt svar! Finns det några problem/fördelar med det? Vad i så fall?
- Källor

Utdrag

Redan i början på 1800-talet i England så började man kombinera vetenskapliga teorier med en kristen tro som kallas för ”teologi”. Flera naturforskare började ifrågasatta om Gud verkligen hade skapat jorden på det sättet som beskrivs i bibeln. Man gjorde en ny tolkning utav skapelseberättelsen som var mer symbolisk och enklare att... Köp tillgång för att läsa mer

Religion och vetenskap | Instuderingsfrågor

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  För lite fakta, bra att du har egna åsikter med.
 • 2016-06-22
  Bra webbplats till studenter
 • 2015-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet .....