Religion och vetenskap - kombinera eller särskilja | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 2
 • B
 • 7
 • 1566
 • PDF

Religion och vetenskap - kombinera eller särskilja | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om förhållandet mellan religion och vetenskap. Eleven diskuterar om religion och vetenskap är motsättningar till varandra, eller om de kan förenas. Olika synsätt såsom bl.a. kreationism, ateism och intelligent design redogörs även för.

Innehåll

Religion och vetenskap - kombinera eller särskilja?

1 Bakgrund
2 Olika uppfattningar
2.1 Kreationism, Intelligent design, Teism - Religiösa uppfattningar
2.2 Egna slutsatser om religiösa uppfattningar
2.3 Ateism, Naturalism, Agnosticism
3 Olika världsbilder
3.1 Ateistismens roll vs teismens roll
4 Min hållning i frågan
5 Källförteckning

Utdrag

1 Bakgrund
Dilemmat mellan religion och vetenskap har pågått ända sedan den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Det var då man började bilda en verklighetsuppfattning genom observationer, tester och experiment för första gången. Vid åtskilliga tillfällen under historien fram till idag har debatten väckts till liv när vetenskapens resultat ifrågasatt de religiösa teorier som människor tidigare hänvisat till.1 Debatten lever kvar än idag och frågorna känns mer relevanta än någonsin nu med vetenskapens och teknikens revolutionära utveckling.

2 Olika uppfattningar
Genom historien har olika uppfattningar och teorier bildats kring religion och vetenskap. Är de två fenomenen direkta motsatser som vissa parter hävdar eller går det att pussla ihop exempelvis evolutionsläran med en religiös tro, eller i alla fall inte se dem som direkta motsatser till varandra? Finns det några likheter och skillnader mellan uppfattningarna?

2.1 Kreationism, Intelligent design, Teism - Religiösa uppfattningar Kreationism innebär en tro på att världen skapades av Gud på sex dagar i enlighet med... Köp tillgång för att läsa mer

Religion och vetenskap - kombinera eller särskilja | Fördjupningsarbete

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra innehåll och välbehövligt för mitt eget arbete
 • 2016-05-19
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ---------------------------------'''''-'-''-'-'-'-
 • 2017-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asd asd asd asd asd asd asd asdas