Kreationism | Intelligent design | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 3
 • 1145
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Kreationism | Intelligent design | Instuderingsfrågor

En hemtentamen i Religionskunskap 1, där eleven besvarar frågor om relationen mellan vetenskap och religion (se alla frågor som besvaras under "Innehåll"). Fokus ligger bland annat på den katolska kyrkans förhållande till vetenskapen under 1500-1600-talet, kreationism, intelligent design, fundamentalism, ateism och humanism i Norden.

Lärarens kommentar

Mycket bra förståelse och nyanserade reflektioner.

Elevens kommentar

Reflektera ännu mer.

Innehåll

1. Sammanfatta den katolska kyrkans förhållande till vetenskapen under perioden 1500-1600 med hänvisning till wikisidans gate-artiklar och klosterväsendet. Avsluta med att göra en personlig reflektion kring hur du tror dessa händelser påverkar kyrkan idag.

2. Jämför kreationism och intelligent design. Vilka är de centrala skillnaderna. Avsluta med att titta på skillnaderna utifrån ett humanistiskt perspektiv. Spelar dessa skillnader någon roll i hur humanisten bedömer dessa rörelser?

3. De mest extrema religiösa positionerna kallar vi fundamentalism. Kan man säga att ateismen så som den formuleras av tex. Dawkins är fundamentalistisk?

4. Sammanfatta den humanistiska rörelsen i Norden. Beskriv likheter och peka på skillnader.

Källor

Utdrag

"Jämför kreationism och intelligent design. Vilka är de centrala skillnaderna. Avsluta med att titta på skillnaderna utifrån ett humanistiskt perspektiv. Spelar dessa skillnader någon roll i hur humanisten bedömer dessa rörelser?

Med ”kreationism” menas uppfattningen att jorden och dess liv skapats av Gud och att det även finns vetenskapligt stöd för den första mosebokens bibliska skapelseberättelse. Det finns flera uppfattningar inom kreationismen som kan variera en aning kring skapelsen som till exempel att den skedde progressivt eller som en naturprocess.

”Intelligent design” är en annan liknande uppfattning där man tror att uppkomsten har skett med hjälp av en komplex intelligent kraft som också har varit inblandad i designen av naturen.

Den mest centrala skillnaden är att kreationismen utgår ifrån en religiös övertygelse, med två antaganden om att det finns en gudomlig person som skapat och styr vår värld och att den bibliska skapelseberättelsen är vetenskapligt korrekt, medan intelligent design inte gör detta."... Köp tillgång för att läsa mer

Kreationism | Intelligent design | Instuderingsfrågor

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket innehåll men nästan lite för svår text faktiskt. Det man kunde gjort annorlunda va att skriva lättare
 • 2017-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 • 2016-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  hjälpte massor om kreatonismen!
 • 2015-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  perfekt uppsatsen :)))))))))))))