Religion och vetenskap | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 2
  • C
  • 3
  • 1539
  • PDF

Religion och vetenskap | Frågor och svar

Hemskrivning med svar på frågor om religion och vetenskap och relationen däremellan. Dessutom behandlas begreppen "kreationism" och "intelligent design".

Innehåll

1. Vi har gått igenom fyra olika sätt att se på förhållandet mellan religion och vetenskap (se kursboken sid. 481f). Vilket av dessa synsätt ligger närmast hur du själv ser på saken, och vilket ligger längst ifrån ditt synsätt? Red ut dessa två förhållningssätt i ditt resonemang och ställningstagande.

2. Red ut vad Kreationism och Intelligent design innebär, samt hur dessa rörelser förhållningssätt kommer till uttryck i världen (hur de påverkar samhällen och individer på olika sätt).

3. Redogör för ett valt argument/fenomen/upplevelse som talar för existensen av en gudomlig/andlig verklighet. Hur kan vetenskapen förklara/bemöta detta argument/fenomen/upplevelse? Reflektera också över varför det är så viktigt för oss människor att lägga fram argument/bevis för vår förståelse av världen.

Utdrag

Det synsätt som ligger mig längst ifrån är den trosgrundade modellen. Den handlar om att tron står över förnuftet och våra iakttagelser, den religösa tron ligger som en grund till all kunskap. Vetenskapen används om den inte motsäger tron och används då för att bekräfta den, vetenskapen pekar exempelvis mot att gud finns. Det här synsättet är vanligt hos bokstavstrogna som tolkar de religösa skrifterna entydigt. Exempel på trosgrundande ...

---

Inom kreationismen finns tron att allt i världen tillkommit genom ett gudomligt ingripande istället för att det skulle ha skett slumvis genom exempelvis mutationer. Människan har inte utvecklats från ett djur utan människan är skapad av gud. Kreationister förutsätter i många fall att den bibliska skapelseberättelsen är vetenskapligt riktigt, därför är många ...

---

Människor upplever dagligen religösa upplevelser/ uppenbarelser. Utomsynliga erfarenheter såsom ”out of the body experience”, när du ser din kropp från ett annat perspektiv eller kanske känslan av främmande närvaro. Det som kan vara vanligt att höra är någon som sett ”ljuset”, vid en olycka eller en nära döden upplevelse. Men stämmer .... Köp tillgång för att läsa mer

Religion och vetenskap | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.