Religions påverkan på vår identitet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • Inget betyg givet
 • 6
 • 1554
 • PDF

Religions påverkan på vår identitet | Fördjupningsuppgift

En nyanserad och tankeväckande inlämningsuppgift i Religionskunskap 1, där eleven diskuterar religions påverkan på vår identitet. Eleven redogör bl.a. för detta genom att lyfta fram sin egen bakgrund och familjs syn på religion, och hur detta i sin tur har påverkat henne. Eleven lyfter även fram en rad olika kulturella och samhällsmässiga aspekter för att utreda ämnet.

Innehåll

Religions påverkan på vår identitet

- Inledning
- Analys
- Avslutning
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Inledning
När jag var liten brukade jag alltid fråga och ifrågasätta saker och ting. Speciellt under lektioner då de talade om historia och matematik. Det fanns nog ingen lärare som hade velat ta itu med en elev som jämnt och ständigt avbröt undervisningen vart femte minut, detta togs upp vid varje utvecklingssamtal tills jag nådde fjärde klass. Att ifrågasätta och vilja veta är naturligt för människor. Som människa är man nyfiken. Vi födds inte programmerade till att vara på ett viss partikulärt sätt, utan vi utvecklas och blir till slut en egen person. Vi är saker vi ser, händelser vi tar upp, allting som vi upplevt formar oss till en alldeles speciell och unik individ gjord av atomer.
En regnig dag sitter, två bekanta och diskuterar vad som anses rätt när det gäller sex före äktenskap. Och dubbelmoralen som omfattar kvinnor och män när det gäller denna fråga. En av kvinnorna anmärker hur hon inte tycker att hon borde “spara” sig för hennes framtida make och skäms inte utöver att hon inte är oskuld, hennes vän som är troende muslim tycker motsatsen och påpekar till kvinnan hon diskuterar med att hon själv vill vänta tills äktenskap, stora anledningarna är mest för hennes religion och tradition, dock tycker hon att andra kan göra som dem de anser rätt för dem själv, såvida det inte skadar omgivningen eller dem själva.
Om man kollar på exemplet som skrivits ovan kan man tydligt se hur religion speglar många individer, och bli ens identitet. Men hur kommer det sig att vissa väljer att tro medan andra inte gör det?... Köp tillgång för att läsa mer

Religions påverkan på vår identitet | Fördjupningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra skriven! Hade stor hjälp av den.
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Lite för personlig, men bra skrivet.
 • 2015-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 • 2015-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En mycket bra skriven text .