Religionsfilosofi | Anteckningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 2
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 554
  • PDF

Sammanfattning: Religionsfilosofi | Anteckningar

Sammanfattande anteckningar, mestadels i punktform, som redogör för olika begrepp och frågeställningar inom religionsfilosofi. Bl.a. Blaise Pascals tankar om Guds existens, det kosmologiska gudsbeviset, samt Teodicéproblemet lyfts upp.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Utdrag

Religionsfilosofi:

- Ett rationellt försök att besvara grundläggande religiösa frågor (t.ex. finns gud)  filosofisk och kritisk analys av religion

Vår fråga: kan man bevisa/motbevisa guds existens? Eller är det rationellt att tro på Gud?


Den traditionella gudsbilden:

Gud är:
- allsmäktig: Gud har makt över allt som händer
- allvetande: Gud vet allt, ständigt närvarande
- allgod: Gud gör alltid gott, aldrig ont


Inställningar/attityder till Guds existens

Teist: Vi kan veta att Gud finns
Ateist: Vi kan veta att Gud inte finns
Agnostiker: Vi kan inte veta om Gud finns eller inte

Debatt: Vilka argument väger tyngst- för eller mot Guds existens


Praktiska skäl att tro på.... Köp tillgång för att läsa mer

Religionsfilosofi | Anteckningar

[0]
Inga användarrecensioner än.