Religionsfrihet | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • VG
  • 3
  • 1188
  • PDF

Religionsfrihet | Sammanfattning

Det här är en sammanfattning som förklarar vad religionsfrihet är för något och hur den fungerar i Sverige. Här förklaras de lagar som reglerar religionsfriheten och vad de innebär, samt vad det betyder att Sverige är en sekulär stat. Jämställdhet, vård och skola ställs också i relation till religion och religionsfrihet.

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Religionsfrihet
- Frihet till religionen
- Frihet från religion
- Religionsfrihetens utmaningar
- Religionsfrihet och yttrandefrihet
- Religionsfrihet och jämställdhet
- Religionsfrihet och skolan
- Religionsfrihet och det kulturella arvet
- Religionsfrihet och sjukvård
- Religionsfrihet och mat

Utdrag

Religionsfrihet
1951 infördes religionsfrihet i Sverige vilket innebar att alla medborgare hade rätten att tro och följa den religion man ville eller också stå helt utanför religiösa sammanhang.
Detta är en mycket viktig del i de demokratiska samhället och den räknas som en av de mänskliga rättigheterna enligt FN-stadgarna.
Det är oklart hur man ska tolka religionsfriheten och vad den ska innebära i praktiken men man skiljer den från positiv och negativ frihet. Den positiva friheten syftar på möjligheten att genomföra något. Den negativa friheten innebär frihet från hinder eller tvång.

Frihet till religionen
I Sveriges grundlag är religionsfriheten fastslagen den presenteras som en av de grundläggande fri- och rättigheterna : "Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion" en annan rättighet i yttrande frihet :
"frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar åsikter och känslor"
Religionsfrihet och yttrandefrihet ger ett stark skydd för medborgarna att utöva sin religiösa tro och ge uttryck för sina religiösa övertygelser med... Köp tillgång för att läsa mer

Religionsfrihet | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.