Remember the Titans | Filmanalys och Tema

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 2
  • 891
  • PDF

Remember the Titans | Filmanalys och Tema

En filmanalys av "Remember the Titans" där eleven svarar på frågor och svar kring tema i filmen (se frågorna nedan). Eleven diskuterar bland annat idrott som en integrerande funktion mellan olika befolkningsgrupper, samt integration i allmänhet.

Lärarens kommentar

Mycket bra tankegångar, med lite mer utveckling skulle du nått ett A.

Innehåll

REMEMBER THE TITANS:
1. Hur framträdde rasdiskrimineringen i filmen?
2. Varför fungerade inte laget så bra i början?
3. Vad gjorde att det blev en vändning för laget?
4. Vilka påfrestningar utsattes laget för under sin karriär?
5. Vilka olika ledarstilar visades i filmen?
6. Hur agerade ledarna mot varandra och omvärlden?
7. Idrotten hade i filmen en tydlig integrerande funktion mellan olika befolkningsgrupper.
vilka inslag i idrotten bidrog till integrationen?
8. Vilka andra krafter i samhället än idrotten skulle kunna ha stor betydelse för ett mer
integrerat samhälle?
9. Går det att göra några jämförelser mellan filmen och det svenska samhällets försök att
integrera nya svenskar?

Utdrag

"Hur framträdde rasdiskrimineringen i filmen?
De vita hade väldigt mycket fördomar gentemot de svarta och det var samma sak med
de svarta. De ville inte samarbeta för att skapa ett bättre samhälle eller veta av varandra.

2. Varför fungerade inte laget så bra i början?
De hade inga planer på att samarbeta och hade väldigt mycket hat mot varandra. Det gjorde så att de inte kunde lyckas inom sporten.

3. Vad gjorde att det blev en vändning för laget?
Spelarna uppmanades till att lära känna varandra som individer oavsett hudfärg. Det som gjorde att de var tvungna att lyda detta var deras kärlek till sporten.

Om de inte hade lärt känna varandra så skulle de inte kunna samarbeta och det skulle lett till att de
inte skulle kunna utöva sporten de älskar..."... Köp tillgång för att läsa mer

Remember the Titans | Filmanalys och Tema

[0]
Inga användarrecensioner än.