René Descartes och John Locke | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi A
 • A
 • 4
 • 1492
 • PDF

René Descartes och John Locke | Jämförelse

En jämförelse och analys av de två filosoferna René Descartes och John Locke. Eleven presenterar respektive filosofs grundläggande teorier, jämför dem och exemplifierar sedan hur teorierna skulle kunna se ut rent praktiskt och konkret i verkligheten.

Innehåll

- René Descartes och John Locke
- Källor

Utdrag

"John Locke har en uppfattning som är motsatsen till Descartes. Locke anser att själen är ett oskrivet blad, utan intryck eller ideer. Han påstår att man får intryck och ideer av erfarenhet. All vår kunskap grundas genom erfarenheterna. Locke menar att först och främst förmedlar våra sinnen, sedan kommer beröringen med individuella sinnesobjekt. Objekt påverkar alltså våra sinnen. Objekten lär oss ..."... Köp tillgång för att läsa mer

René Descartes och John Locke | Jämförelse

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra bra bra!!! Den sissta delen kunde väl varit lite mer utvecklad liksom. Men uppsatsen var väldigt väldigt bra skirven. Gillar ockkså dessa filosofer väldigt mycket.
 • 2016-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Korta meningar och resonemang, är tvivelaktig till att denna uppsats faktiskt fick ett A då resonemangen inte är utvecklade eller nyanserade.
 • 2017-05-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fick mycket hjälp av arbetet
 • 2015-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra innehåll och bra begrepp.