René Descartes & John Locke | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • C
  • 2
  • 560
  • PDF

René Descartes & John Locke | Jämförelse

En jämförelse mellan filosoferna René Descartes och John Locke. Eleven redogör kort för respektive filosofs liv och plats i historien, och diskuterar sedan deras filosofier och centrala teman.

Utdrag

Två filosofer som jag har varit mycket intresserad av är René Descartes och John Locke. De anses båda som två av de första moderna filosoferna. Båda studerade bl.a. frågorna: Vad är kunskap? Och finns det säkerhet i kunskap?

De ger inte samma svar på dessa frågor, och i denna uppsats ska jag överväga likheter och skillnader mellan deras tankar. Men först ska jag berätta lite kort om var och en av dessa filosofer.

René Descartes:

Var en skeptiker som föddes år 1596 i La Haye en Touriane i Frankrike
och dog år 1650 i Stockholm. Han var matematiker, filosof, präst, vetenskapsman och jurist. Han kallas för ”den moderna filosofins fader”. Han uppfann dessutom också det så kallade kartesiska koordinatsystemet.

John Locke:

Var en empirist som föddes år 1632 i Wrington i England och dog år 1704. Han var en engelsk filosof, och politisk tänkare. Han har en stor betydelse för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken... Köp tillgång för att läsa mer

René Descartes & John Locke | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.