Renässansen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • VG
  • 3
  • 787
  • PDF

Renässansen | Sammanfattning

En sammanfattning av renässansen som epok, där eleven redogör för en rad olika historiska händelser och samhällsutvecklingen under epoken. Arbetet avslutas med en kreativ och inspirerande sammanfattning om olika aspekter av renässansen i punktform, samt relevanta i bilder och illustrationer.

Innehåll

- Epok: Renässansen
- Källförteckning
- Bilag

Utdrag

När Johann Gutenberg uppfann boktryckarkonsten under mitten av 1400-talet, tog renässansens uppkomst fart. Efter medeltidens “mörker” blev renässansen en kontrast ifrån det kyrkostyrda samhället som människor tröttnat på. Under medeltiden var det framförallt kyrkoherdar som var lärda i konsten att läsa och skriva. Folket litade på de lärdas ord, till exempel, de så kallade, avlatsbreven som man köpte av kyrkan för att få syndernas förlåtelse. När massproduktionen av texter blev tillgänglig fick folket dock möjligheten att läsa bibeln på egen hand och beroendet av kyrkan avtog någorlunda då människor egna välgrundade åsikter. Martin Luther var den man som låg bakom reformationen. Han hade stort inflytande då han år 1517 skrev sina 95 teser som ifrågasatte kyrkans lära om avlatsbrev och hänvisade till bibeln. Många nya upptäckter gjordes även under den här tiden och orsakade att kyrkans grepp om samhället lossnade... Köp tillgång för att läsa mer

Renässansen | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.