Renässansen: Upptäcksresor, humanism, reformation | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Historia 1a1
  • A
  • 3
  • 1589
  • PDF

Renässansen: Upptäcksresor, humanism, reformation | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om renässansen och viktiga begrepp kring den här tidsepoken. Begreppens funktion och betydelse för samhället under renässansen diskuteras. Begreppen som tas upp är upptäcksresor, människornas världsbild och humanism och reformationen och häxprocesserna.

Lärarens kommentar

En mycket utförlig och nyanserad blid. Du lyfter fram konsekvenser av det som händer ur olika perspektiv ex. Europa blir rikare, men andra kulturer får slåss för sin överlevnad då de bli "upptäckta", snyggt!

Innehåll

- Upptäcksresor
- Den nya världsbilden
- Humanism
- Reformation
- Häxjakt
- Källor

Utdrag

Till skillnad från under medeltiden utvecklade man nu en helt annan bild av världen och människan. Det blev vedertaget att jorden kretsade kring solen och inte längre var universums mittpunkt; den gamla geocentriska och teleologiska världsbilden förändrades sakta till en heliocentrisk.
Man återupptäckte de gamla antika idealen, tankegångarna och vetenskapen. Astronomin och matematiken utvecklades för att förklara världens uppbyggnad och plats i universum. Platon och många andra antika filosofer ”återupptäcktes” för att sedan appliceras på... Köp tillgång för att läsa mer

Renässansen: Upptäcksresor, humanism, reformation | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.