Renässansen: William Shakespeare, Leonardo da Vinci och Digerdöden | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 28
  • 6746
  • PDF

Renässansen: William Shakespeare, Leonardo da Vinci och Digerdöden | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som fokuserar på olika personer och företeelser under renässansen. Eleven redogör för William Shakespeare och Leonardo da Vinci och lyfter fram några av deras verk. Vidare så diskuteras vad som utmärkte dem och hur de och deras verk kan kopplas till dagens samhälle. Avslutningsvis redogör eleven för digerdöden och jämför den med dagens pandemiska sjukdomar.

Innehåll

Renässansen

1. Inledning
2. Avhandling
2.1 William Shakespeare
2.1.1 Vad är det unika med William Shakespeare?
2.2.2 Romeo och Julia, varför gifte de sig?
2.2.3 Koppling mellan William Shakespeare och dagens samhälle
2.2 Leonardo da Vinci
2.2.1 Vad är det unika med Leonardo da Vinci?
2.2.2 Analys av “Nattvarden” hur reagerade de?
2.2.3 Egna tankar och funderingar kring Leonardo da Vinci
2.3 Digerdöden
2.3.1 Vad är det unika med digerdöden?
2.3.2 Koppling mellan digerdöden och dagens samhälle
2.3.3 Egna tankar och funderingar kring digerdöden
Källförteckning

Utdrag

Det som gör Leonardo da Vinci unik är att han var väldigt mångsidig och kunnig inom så pass många områden. Han anses vara den sanna formen av en “renässansman”, det vill säga kunnig inom allt. Han var bland annat väldigt kunnig inom konst, arkitektur och anatomi. Detta gjorde så att han kunde para ihop sina vetenskapliga kunskaper med konst och få till otroliga mästerverk. Han hade bland annat kunskap inom människans anatomi, botanik och geogli så det medförde till att hans konst blev till det bättre och verken såg mer realistiska ut. Han var före sin tid både inom måleri, anatomisk insikt och... Köp tillgång för att läsa mer

Renässansen: William Shakespeare, Leonardo da Vinci och Digerdöden | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Renässansen: William Shakespeare, Leonardo da Vinci och Digerdöden | Fördjupningsarbete.