René Descartes | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • A
 • 4
 • 1649
 • PDF

René Descartes | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om René Descartes, som redogör för hans liv och filosofi. Eleven berättar om vad som kännetecknar Descartes filosofi, hur han fick sina tankar och idéer, samt hur de i sin tur har påverkat samhället och världsfilosofin.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra beskrivet. Enkelt beskrivet och lättförståeligt. Du diskuterar utförligt och nyanserat.

Innehåll

- Rene Descartes
- Lite tankar
- Vad som påverkade Descartes

Utdrag

Från detta sedan märkte han att han inte kunde lita på sina sinnen eftersom saker och ting såg olika ut beroende på vissa omständigheter. Han upplevde också drömmar som gjorde att han inte kunde säkerhetsställa på vad som var sant eller falskt. Här spelades hans starka religiösa tro in när han sedan formulerade hans tankesätt om att en... Köp tillgång för att läsa mer

René Descartes | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var jätte bra, mycket bra information! Men inga källor, det var lite tråkigt...