Resistans hos metalltråd | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • Godkänt
  • 4
  • 683
  • PDF

Resistans hos metalltråd | Labbrapport

En labbrapport som avser att undersöka resistansen hos en metalltråd, samt att beräkna värdet på trådens resistivitet.

Innehåll

Undersökning av resistansen hos en metalltråd

- Laborationens mål
- Material
- Mätningar
- Resultat
- Diagram
- Bearbetning av mätresultat
- Slutsats och kommentarer
- Källor

Utdrag

"Material:

Till vår hjälp har vi spänt upp en metalltråd med kromnickellegering mellan två vanliga tvingar, och tillsätter låg spänning (ej över 5 V) över tråden och olika längd av den med hjälp av en krokodilklämma. Vi har kopplat in en voltmeter för att mäta spänningen över metalltråden, och en amperemeter i serie för att mäta strömstyrkan. Vår metalltråd har diametern 0,22 mm.

Mätningar:

Vi har mätt ut längden på tråden med hjälp av en måttstock, och mäter 10 olika värden på längden där vi avläser spänning och ström. För att sedan kunna bestämma resistansen ur formeln U=R*I, och vi söker R, och det får vi genom att R=U/I

l, U och I är alltså vår primärdata.

Vi förlänger längden av metalltråd som är aktiv i den slutna kretsen med intervall om 0,10 m per mätning."... Köp tillgång för att läsa mer

Resistans hos metalltråd | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.