Resistivitet hos kromnickel | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 2
 • MVG
 • 2
 • 354
 • PDF

Resistivitet hos kromnickel | Labbrapport

En labbrapport som undersöker resistiviteten hos kromnickel. Detta görs genom att spänning och ström över en nickeltråd mäts.

Innehåll

Labbrapport Fysik

- Syfte med labben
- Uppgift
- Teori
- Matriel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Syfte med labben: Räkna ut resistiviteten för kromnickel och bekräfta förhållandet

Uppgift: Mäta spänning och ström över en nickeltråd.

Teori: Resistivitet är en elektrisk materialegenskap. Elektriska ledare med hög ledningsförmåga har låg resistivitet och elektriska isolatorer har hög resistivitet. Resistivitet brukar betecknas med den grekiska bokstaven (rho). Sambandet mellan ett ämnes resistivitet och dess resistans ges av formeln där A är dess tvärsnittsarea och L är dess längd.

Matriel: 2st multimetrar, spänningskub, kopparsladdar, bräde med trådar av kromnickel legering (alla trådar som används för labben ska ha diametern 0,2mm), krokodilklämma och linjal... Köp tillgång för att läsa mer

Resistivitet hos kromnickel | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Denna är den sortens labbrapport som labborerarr