Resolutionsförslag av Unicef | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 4
  • 639
  • PDF

Resolutionsförslag av Unicef | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven har skrivit ner ett resolutionsförslag från säkerhetsrådet i Unicef om hur konflikten i Syrien ska lösas. Eleven har även skrivit ner öppningstalet från mötet.

Utdrag

(01) Påminner om att mer än åtta miljoner barn har tvingats på flykt eller drabbats av våldet i Syrien,

(02) Med uppmärksamhet på att väpnade konflikter inte bara orsaka fysiska skador och psykiska trauman, men också påverkar de inblandade barns framtida utvecklingen djupt,

(03) Med önskan om att tillsammans med allianser få tillgång till hjälp dygnet runt över hela Syrien för att rädda barns liv.

(04) Hänvisar till artikeln 38 i Barnkonventionen där det står att konventionsstater skall vidta alla möjliga åtgärder för att tillförsäkra att barn under 18 år inte får delta i väpnade konflikter samt kräver att regeringen gör allt de kan för att skydda och ta hand om barn som drabbats av krig. Det står även att barn inte får rekryteras samt användas eller rekryteras... Köp tillgång för att läsa mer

Resolutionsförslag av Unicef | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.