Resultat | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 40
 • 16286
 • PDF

Rapport: Resultat | Exempel | Gymnasiearbete

RESULTAT: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

Alla exempel på resultat som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på resultat för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar en resultatdel i din rapport, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: RESULTAT - ”De okontaktade”

Exempel på resultat för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Resultatet kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: PRESENTATION - ”Finansiella instrument”

Exempel på presentation (resultat) för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet.

Presentationen (resultatet) kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: RESULTAT - ”Svensk språklag”

Exempel på resultat för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Resultatet kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: RESULTAT - ”En hjälpande hand”

Exempel på resultat för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Resultatet kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

De okontaktade - Exempel på resultat | Rapport
Resultat
Ett erkännande blir fördelaktigt för alla
Bestämmelser som gjorts av myndigheter
SENTINELESE
Att äga sin mark
Finansiella instrument - Presentation | Rapport
4.0 Presentation – förklarande för gymnasieungdomen
4.1 Bestämma optionernas värden
4.2 Prissättning av optioner
4.3 Den matematiska karaktären
4.4 Prissättning för terminer
Rapport: Svensk språklag | Resultat | Exempel | Gymnasiearbete
En hjälpande hand - Resultat | Rapport
2. En hjälpande hand
2.1 Vårt event
2.1.1 Bakgrunden till idén
2.1.2 Inför eventet
2.1.3 Dagen med stort D
2.2 SOS barnbyar
2.2.1 Organisationen
2.2.2 Verksamhetsområden
2.2.2.1 Barnbyar
2.2.2.2 Familjestärkande program
2.2.2.3 Utbildning
2.2.2.4 Katastrofhjälp
2.2.3 Så används pengarna

Utdrag

De okontaktade
Resultat


Resultat
Här nedan presenteras resultatet av min undersökning där jag lyfter fram de delar som jag har studerat för att kunna svara på min frågeställning. Min intervju ligger i bakgrund till de flesta exempel och i de olika delar som introduceras i resultatet består av både lösningar som finns samt problematiken med dem.

Ett erkännande blir fördelaktigt för alla
I en artikel skriven av Johanna Kvarnsell som behandlar problemet med utsatta stammar tas de olika farorna upp som hotar urbefolkningen i Ecuador. Tagaeri och Taromenane bor i nationalparken Yasuní, en plats som många vill utvinna naturresurser från, speciellt oljan i parkens östra del och trädavverkning. Det som gör den isolerade ursprungsfolken allra mest utsatt är att de inte har någon som representerar dem och därför heller inget sätt att lägga fram sina problem.

Eduardo Pichilingue som har arbetat för att uppmärksamma de isolerade stammarnas rätt under flera år innan de ens blev erkända i landet är sedan 2008 ansvarig för en ny avdelning inom miljöministeriet. Han har hand om säkerhetsåtgärder för de okontaktade och isolerade folket som lever i Yasuní och arbetar även med att försöka få fram en plan för den dagen då ett behov av kontakt kommer från de isolerades sida. Han påpekar att det så klart är viktigt att hantera övergången på rätt sätt och ännu viktigare är det att försöka visa stammarna att en kontakt med samhället hade gynnat dem. Pichilingue menar att en stor orsak till att urbefolkningen har blivit så avskärmade är att tidigare kontakt från civilisationen nästan alltid har varit våldsam och negativ för dem.

Den nu kallade Tagaeri-stammen var tidigare en del av stammen Waorani, det som gjorde att dem splittrade på sig var att Tagaerierna inte slog sig ned som resten av deras gamla stam(Waorani) gjorde. Alla... Köp tillgång för att läsa mer

Resultat | Exempel | Gymnasiearbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra med variationer, där man kan se hur man kan skriva resultat på olika sätt..
 • 2015-04-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tyckte den var väldigt bra skrivet