Retorikens historia | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Retorik
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 1025
  • PDF

Retorikens historia | Utredande text

En utredande text som redogör för retorikens historia. Eleven lyfter fram olika relevanta historiska personer och hur de bidrog till utvecklingen av retoriken, och diskuterar även hur retoriken används i dag.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Man kan säga att retoriken utvecklades under antiken som ägde rum under 400-talet f.Kr. Under denna tiden så var Aristoteles den första att skriva om tale- och berättarkonsten. Vem var då Aristoteles? Jo, han var en lärjunge till en filosof vars namn var Platon. Aristoteles var väldigt intresserad av många vetenskapliga ämnen såsom fysik, biologi och zoologi. Aristoteles absolut främsta verk namngav han till Retoriken och innehöll sådant som Aristoteles lärde ut. Hans syn på retoriken var att retoriken var som ett hantverk som både gick att studera och lära ut. Aristoteles är känd för att ha delat in tal i tre olika grupper. Dessa olika grupperna motsvarade olika talsituationer såsom: politiska tal, rättstal och festtal. Dessa talsituationer kunde man bemöta i den atenska demokratin. Dessa olika taltyperna har egentligen samma uppgift: att lyssnarna ska övertygas om att det som sägs är riktigt. I hans verk retoriken beskriver han hur man som en talare kan övertyga sin publik. Dessa tre delarna kallade han för etos, logos och patos. Etos betyder att man ska öka sin trovärdighet genom att framstå som pålitlig och omtänksam. Han säger även att... Köp tillgång för att läsa mer

Retorikens historia | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.