REVA | Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete | Samhällskunskap 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 7
  • 1480
  • PDF

Fördjupningsarbete: REVA | Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete | Samhällskunskap 2

Ett fördjupningsarbete i Samhällskunskap 2, där eleven undersöker projektet "REVA" (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) som går ut på att hitta och avvisa människor som uppehåller sig i
landet utan tillstånd. Eleven är kritisk mot projektet, och undersöker det utifrån följande frågeställningar:

- Hur fungerar det?
- Var görs kontrollerna?
- Varför har REVA blivit en stor nyhet nu?
- Hur kan man stoppa REVA?

Lärarens kommentar

Betyget A.

Innehåll

- Inledning 3
- Syfte & frågeställning 3
- Metod & metoddiskussion samt källkritisk diskussion 3
- Analys 4
- Sammanfattning 6
- Källförteckning 7

Utdrag

"Analys
Polisen följer de lagar riksdagen stiftat, de förordningar regeringen utfärdat och de regleringsbrev justitiedepartementet beslutat. I regleringsbrevet för 2013 har justitiedepartementet gett polisen i uppdrag att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut. REVA bygger på politiska beslut som polisen sen väljer hur besluten ska utformas eller tillämpas.

En inre utlänningskontroll är en åtgärd som syftar till att övervaka att utlänningar inte ska vistas eller arbeta i Sverige utan tillstånd samt att efterspana utlänningar där det finns beslut om avvisning eller utvisning som ska verkställas. Alla i polisens yttre tjänst samt stationsbefäl, utredare och jourpersonal har fått en heldags utbildning om hur projektet ska skötas och vilka regler som gäller.

Polisen får enligt lagen inte visitera en person utan en misstanke om att ett brott har begåtts och kan därför inte stanna vanliga människor på stan för att be om att få se deras ID. För att effektivisera REVA projektet har istället polisen valt att använda ett kryphål i lagen. När projektet infördes i Malmö gjorde polisen razzior hos torgförsäljarna och stoppade cyklister som bröt mot trafikreglerna för att få en orsak till att kunna kontrollera deras identiteter."... Köp tillgång för att läsa mer

REVA | Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete | Samhällskunskap 2

[0]
Inga användarrecensioner än.