Revisionsbranschens framtid | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Redovisning 2
  • C
  • 10
  • 3273
  • PDF

Revisionsbranschens framtid | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i form av ett PM där syftet är att undersöka hur framtiden för revisionsbranschen kommer att se ut. Eleven svarar på följande frågor:
• Har trenderna någon påverkan i näringslivet?
• Hur syns trenderna i näringslivet idag?
• Hur kommer trenderna att se ut i framtiden?

Innehåll

1. Inledning
2. Syfte
3. Bakgrund
4. Metod och Källkritik
5. Resultat
6. Analys
7. Källor

Utdrag

Sammanfattning
Det är en oroväckande situation för alla framtida ekonomer i revisionsbranschen. Då fick Kairos future i uppgift att skriva en framtidsrapport om hur denna bransch kommer att se ut år 2025. I detta PM undersöktes tre branschtrender och de är revision blir mindre attraktivt, rådgivning och nya tjänster växer och den sista aktiv kommunikation efterfrågas. Det är allt fler som utbildar sig till yrket men lämnar den efter en kort tid, och detta väcker oro i denna bransch. När det inte längre var ett krav att ha en revisor, var det väldigt många som valde bort revisorns hjälp och istället erbjöds de rådgivning för att behålla kvar sina kunder, och detta gjorde så att det har ökat efterfråga på aktiv kommunikation. Både redovisningskonsulten Erik och revisorn Rebecca håller med om att branschen kommer utvecklas i framtiden. Men oavsett hur många det kommer att vara som håller med om Kairos rapport så kan vi ändå inte bestämma om vad som kommer att hända i framtiden, just för att det lilla minsta kan påverka hela framtiden.

1. Inledning

Detta samhälle har utvecklats så mycket under dessa senaste åren, som har då lett till anpassning från olika branscher, natur, människor, staten, olika företag och banker. Det både skapats branscher och lagts ner, som gör att revisionsbranschen står idag i en oroande situation för framtida ekonomer. På grund av detta fick Kairos Future en uppgift att få fram en framtidsrapport. Denna rapport handlar om hur revisionsbranschen kommer att se ut år 2025 och stämmer det då som står i rapporten? Det är frågan.

3. Bakgrund

Revision blir allt mindre attraktivt

Att en bransch blir mindre attraktiv är svårigheterna med rekryteringen. Det finns en sann personlig ström som utbildas till revisorer, jobbar hårt inom det yrket och sedan lämnar denna branschen efter en kort period, detta ledde till otrygghet i yrket, att för få av dem bästa revisorer stannar kvar på företaget.
Det är allt fler kvinnor idag som söker sig till revision yrket, men stannar dock inte så länge. Män har även inte lika stort intresse för revisonbranschen som det en gång i tiden varit som då lett till att det blir mindre kvalificerade för uppgiften. Detta sker på grund av all ny lagstiftningar och regelförändringar som har påverkan i denna bransch.

Under 2000-talet förändrades 3:12-reglerna som gjorde de mer lämplig att vara partner till företaget med stora lönesummor. Allt detta ledde till att revisionsbyråer hade en mer lönsam nettolönutveckligt (löneutveckling före skatteavdrag). All förändring som har skett har lett till att kraven på redovisning och revision höjts och även skapats mer arbete som har lett till högre kostnader. Har företag höga kostnader så ska man även höja priserna för att då bevara lönsamheten i företaget, men det var för få byråer som inte gjorde det. Kunden kände inte av prispressen då kunde kollar på slutfakturan medan byråerna kände av prispressen just för att en byrå kollar på intäkt per timme.


Rådgivning och nya tjänster växer

De flesta marknader blir introducerad... Köp tillgång för att läsa mer

Revisionsbranschens framtid | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-10-03
    Jag tycker att uppgiften är ganska bra....