Revolutioner: Den amerikanska, franska & ärorika revolutionen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • C
  • 3
  • 853
  • PDF

Revolutioner: Den amerikanska, franska & ärorika revolutionen | Sammanfattning

En sammanfattning av den amerikanska, den franska och den ärorika revolutionen. Eleven redogör för vad som kännetecknar respektive revolution, och diskuterar avslutningsvis kort deras likheter och olikheter.

Innehåll

Revolutionerna

- Den amerikanska revolutionen
- Den franska revolutionen
- Den ärorika revolutionen
- Likheter och olikheter i de olika revolutionerna
- Källor

Utdrag

Den gamla kungaätten i England Stewart ville regera enväldigt men det fann sig inte parlamentet i, och om inte parlament samtyckte så fick inte kungarna några pengar. Dessutom ville kungarna göra England katolskt. Då gjorde engelsmännen revolution 1688 och jagade iväg den sista Stewarten och valde en ny kung, Vilhelm den tredje. Före sin tronbestigning 1689 måste han underteckna en... Köp tillgång för att läsa mer

Revolutioner: Den amerikanska, franska & ärorika revolutionen | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.