Revolutioner: Neolitiska revolutionen och franska revolutionen | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 8
  • 2372
  • PDF

Frågor och svar: Revolutioner: Neolitiska revolutionen och franska revolutionen | Analys

En analys, utifrån givna frågor, av den neolitiska och franska revolutionen. Eleven redogör för respektive revolutions kännetecknen samt konsekvenser på både samhälle och kultur, samt varför de uppstod ur ett aktörs/strukturellt perspektiv. Vidare så diskuteras även den arabiska våren och om eleven tror att fler revolutioner kommer att inträffa i framtiden.

Innehåll

- Del A (den neolitiska revolutionen)
Konsekvenser
- Del B (Franska revolutionen)
B1. “Orsaker ur ett aktörsperspektiv”:
- Berätta varför franska revolutionen inträffade utifrån ett aktörsperspektiv (tolkning). Skriv så utförligt (mycket relevant fakta, många exempel) och nyanserat (ur flera synvinklar) som du kan!
Ludwig XVI
Nationalförsamlingen
Tredje ståndet
- B2. “Orsaker ur ett strukturellt perspektiv”:
Berätta varför franska revolutionen inträffade utifrån ett strukturellt perspektiv (tolkning). Skriv så utförligt (mycket relevant fakta, många exempel) och nyanserat (ur flera synvinklar) som du kan (exempelvis med hjälp av KEPS-modellen)!
- B2.1 “Val av tolkning”:
Välj ut den tolkning (aktör eller struktur) du anser vara bäst och förklara varför du valt den tolkningen. Ju mera utförligt och nyanserat du förklarar ditt val av tolkning desto bättre!
- B3. “Framtidskoppling”:
Sverige
Arabiska våren
- Del C (Begreppet revolution)
C1. Begreppet Revolution
Förklara med utgångspunkt i det du lärt dig om den neolitiska revolutionen, och den franska revolutionen begreppet revolution. Hur skulle du beskriva begreppet? Finns det någonting i dag som du skulle beskriva som en revolution? Motivera ditt svar! Det betyder att du ska förklara hur du tänker.
Revolution

Utdrag

Eftersom att religion var så viktig under den perioden fick prästerna vara med i första ståndet (efter kungen). Adelsmännen fick även vara med i det första ståndet eftersom att dom var rikast och stod kungen nära.
Det tredje ståndet bestod utav medelklassen och arbetarklassen. Pga deras roll i samhället blev hatet mot kungen större eftersom att dom var 98% utav hela befolkningen. Det var en av flera orsaker till att den franska revolutionen bröt ut.
En ideologi är idéer om hur ett samhälle ska styras. Även fast liberalismen inte kom ut just på den tiden skulle man ändå kunna kalla medelklassen för liberala då dom tyckte att... Köp tillgång för att läsa mer

Revolutioner: Neolitiska revolutionen och franska revolutionen | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.