Revolutioner och reformer: Februarirevolutionen och den arabiska våren | Jämförande analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • D
  • 3
  • 1534
  • PDF

Jämförelse: Revolutioner och reformer: Februarirevolutionen och den arabiska våren | Jämförande analys

En jämförande analys mellan februarirevolutionen 1848 och den arabiska våren, vars syfte är att se hur revolutioner har utvecklats de senaste par 200 åren. Eleven redogör för respektive revolutions orsaker och konsekvenser, och diskuterar sedan deras likheter och skillnader.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Revolutioner och reformer under 1800-talet i Europa
- Bakgrund
- Orsak
- Resultat och konsekvenser
- Den arabiska våren
- Bakgrund och orsak
- Resultat och konsekvenser
- Likheter
- Skillnader
- Slutsats

Utdrag

Men en gemensam anledning till revolutionerna under 1848 startades var inte av ekonomisk art. Utan man ansåg att Europa behövde strukturisera och modernisera det politiska styret och man fick en känsla av att Europa var i behov av en politisk pånyttfödelse efter de tidigare årtiondena var präglade med förkvävande stagnation. Februarirevolutionens rykte spred sig som en löpeld runt om i Europa och folket i andra länder visade sitt... Köp tillgång för att läsa mer

Revolutioner och reformer: Februarirevolutionen och den arabiska våren | Jämförande analys

[0]
Inga användarrecensioner än.