Revolutionerna och samhället | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Historia 1b
  • D
  • 3
  • 928
  • PDF

Revolutionerna och samhället | Frågor och svar

Frågor och svar kring revolutionerna och samhället, där den franska och den industriella revolutionen och dess effekter på samhället diskuteras. Den moderna samhällsdebatten och våra ideologier sätts även i relation till revolutionerna.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten. Beskriv hur detta går till och ge exempel från båda revolutionerna.
- Den franska revolutionen får flera efterföljare i Europa. Redogör för det och gör en analys.
- Redogör olika samhällsgrupper och vilka intressen som stod mot varandra. Gör en jämförande analys.

Utdrag

Under franska revolutionen blomstrade upplysningstänkandet upp ordentligt, fokuset låg främst på att alla människor är skapade lika. Förr kunde det spela stor roll vilken religion man hade, eller vilken by man kom från men under denna revolution skapades en nationell identitet, nationalismen föddes och idealet om ett franskt medborgarskap som innebar att alla skulle ha lika rättigheter växte fram.
Folket fick en känsla av tillhörighet och allt fler lärde sig att läsa, fler tidningar och... Köp tillgång för att läsa mer

Revolutionerna och samhället | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.