Revolutionernas tidevarv: Amerikanska, franska- och den industriella revolutionen | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Historia 1b
 • Inget betyg givet
 • 10
 • 3580
 • PDF

Revolutionernas tidevarv: Amerikanska, franska- och den industriella revolutionen | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete med fokus på revolutionernas tidevarv, som redogör för den industriella, franska och amerikanska revolutionerna. Eleven redogör för respektive revolution och diskuterar sedan deras betydelse och negativa påföljder.

Innehåll

Revolutionernas tidevarv: Amerikanska, franska- och den industriella revolutionen

- Inledning
- Syfte
- Industriella revolutionen
- Franska revolutionen
- Amerikanska revolutionen
- Revolutionernas konsekvenser
- Vilken revolution anses ha störst betydelse i historien?
- Revolutionernas negativa påföljder?
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Inledning
Efter att ha valt att fokusera på den industriella revolutionen avser denna uppsats att argumentera, analysera och jämföra denna med den amerikanska och franska revolutionen. Främst att ta upp konsekvenserna av revolutionerna men även analysera kring exempel om varför den industriella revolutionen ska ha haft störst betydelse enligt mig.

Syfte
Syftet men uppsatsen är att fördjupa sig i den industriella revolutionen och att ta upp följande frågeställningar för att väcka tankar och analysera utifrån olika perspektiv:

Hur hade världen sett ut om revolutionerna aldrig hade ägt rum?
Vilka negativa påföljder har dessa revolutioner fört med sig i då/nu/framtiden?
Finns samma problem som man ville lösa genom revolutionerna kvar någonstans i världen idag?... Köp tillgång för att läsa mer

Revolutionernas tidevarv: Amerikanska, franska- och den industriella revolutionen | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  kjkkkjk jkjkjkljlkjlkjlklkjlkjlk