Riboflavin (vitamin B2) i mjölk | Bestämma halten | Kemi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • VG
 • 2
 • 567
 • PDF

Labbrapport: Riboflavin (vitamin B2) i mjölk | Bestämma halten | Kemi B

En kortare rapport i Kemi B, där eleven redogör för hur man bestämmer halten riboflavin (vitamin B2) i mjölk. Notera att resultat eller diskussion av resultat inte presenteras, utan att uppgiften enbart är en mall för hur man praktiskt går tillväga för att bestämma halten riboflavin i mjölk.

Innehåll

- Riskbedömning och avfallshantering
- Teori
- Materiel
- Kemikalier
- Utförande
- Beredning av riboflavinstandardlösningar

Utdrag

"Materiel:
Vollpipett (50 ml), graderad E-kolv (250 ml), mätcylinder (50 ml), vattenbad (kokplatta och kastrull), sugflaska med propp, Büchnertratt, filtrerpapper, mätpipetter (1 och 2 ml), termometer, provrör, provrörsställ, spektrofotometer, lättmjölk.

Kemikalier:
HAc, konc. (ättiksyra), 4% KMnO4 (kaliumpermanganat), CH3OH (metanol),
10% H2O2 (väteperoxid), riboflavinlösning (0,0300 g per liter)

Utförande:
50,00 ml lättmjölk uppmätes med vollpipett och överförs i en graderad
250 ml E-kolv. 50 ml metanol tillföres långsamt under omskakning. Blandningen värmes på vattenbad till 60C under 15 min (bör ske i dragskåp) och kyls därefter till rumstemperatur.

Därefter tillsätts 1 ml konc. ättiksyra och metanol till volymen åter blir 100 ml. Skaka om. Efter 15 min sugfiltreras kolvens innehåll. Därefter indunstas filtratet till ca 20 ml genom att sugflaskan (försedd med propp), placeras på kokande vattenbad under samtidig sugning. OBS! Var försiktig så att det ej stötkokar!
Därefter tillsättes 1 ml konc. ättiksyra och 2 ml 4%-ig kaliumpermanganatlösning, KMnO4 (aq), under omskakning.

Efter någon minut tillsätts 2 ml 10%-ig väteperoxid varvid permanganatfärgen försvinner. När det av syreutvecklingen förorsakade skummet lagt sig filtreras lösningen åter.
Mät volymen på filtratet med ett mätglas.

Filtratet centrifugeras i två eppendorfrör, 2 minuter i maximal hastighet för att få bort eventuell grumlighet.

Riboflavinhalten i provet bestäms genom jämförelse med en standardlösning. Med hjälp av en standardkurva görs avläsningar. Resultatet anges i ug/100 ml lättmjölk."... Köp tillgång för att läsa mer

Riboflavin (vitamin B2) i mjölk | Bestämma halten | Kemi B

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  det är okej och ger ett bra förslag

Material relaterade till Riboflavin (vitamin B2) i mjölk | Bestämma halten | Kemi B.