Rinkebysvenska | Bakgrund och Framväxt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Svenska som andraspråk A
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1070
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Rinkebysvenska | Bakgrund och Framväxt

En enklare uppsats om rinkebysvenskan, dess bakgrund och framväxt. Vidare så diskuterar eleven även fördelar och nackdelar med rinkebysvenskan, samt presenterar olika exempel på dialekten. Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk och att det därför förekommer några språkliga fel.

Innehåll

- Inledning
- Syfte och mål
- Sammanfattning
- Fördelar
- Nackdelar
- Intressant fakta
- Avslutning
- Litteratur

Utdrag

"Rinkebysvenska är en svensk dialekt, multietnisk ungdomsspråk som utvecklades i invandrartäta nordvästra Stockholms förorter. Rinkebysvenska räknas också som en sociolekt(dialekt som har sin grund i ett socialt fenomen snarare än regionalt). Den kommer i områden där invånarna har inte svenska som första språk och deras viljan att tala ”ren” svenska är inte hög. Idag talar man rinkebysvenska i många förorter över hela Sverige där invandrarna och svenskarna träffas. Rinkebysvenska används oftast som ”kompisspråk” och på någon sätt ”rappspråk”.

Rinkeby ligger ungefär 12 km nordväst om Stockholm, område växte upp under 1960-1970 talen. Rinkeby är miljonsprogramsförort (det var bostadsbristen p.g.a stor inflyttning till städerna och Sverige byggde inom kort tid en miljon bostäder)med många invandrare från utlandet(ca 89 procent av befolkning)

För ca 35 år sedan första boende från andra länder kom till de icke färdigbyggda bostadsområderna i Stockholms förort. Därifrån börjades historia, vilken visar hur Sverige hänger ihop med hela värden(ex. kriget i Balkan, Mellanöstern, Afrika mm.)De invandrarna började göra sin historia. De började lära sig ett nytt språk-svenska. Självklart, när man lär sig språket, det går inte att förstå allt och svårt att säga vad ma vill."... Köp tillgång för att läsa mer

Rinkebysvenska | Bakgrund och Framväxt

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-11
  början av text var bra men mitt av texten är helt struntprat.
 • 2015-04-27
  Riktigt bra fortsätt med det hårda arbetet
 • 2015-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket stavfel men hjälpte mig en hel del
 • 2015-02-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  vet inte, det var en ganska dåkig uppsats