Rinkebysvenska och ungdomsspråk | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Rinkebysvenska och ungdomsspråk | Rapport

Det här är en rapport som handlar om ungdomsspråk, med fokus på Rinkebysvenska. Eleven använder böcker, artiklar och SVT-programmet "Värsta språket" för att reda ut vad Rinkebysvenska är och vilken attityd som finns till den här dialekten hos allmänheten.

Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Vilken är attityden till rinkebysvenska?
- Kommer rinkebysvenska påverka standardsvenska på ett negativt sätt?

Innehåll

Sammanfattning 1
1. Inledning 3
1.1. Syfte och frågeställning 3
1.2. Metod 3
2. Bakgrund 4
2.1. Vad är rinkebysvenska? 4
2.2. Ungdomsspråk 4
3. Attityder till ungdomsspråk 5
4. Attityder till rinkebysvenska 5
5. Avslutande diskussion 6
6. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning

Språket föddes för att besvara våra sociala behov, och gemensamma språk hjälper oss att kommunicera med varandra. Sverige har svenska som nationalspråk och huvudspråk så det ska man använda inom alla offentliga områden. Man anser att människor som talar samma språk eller dialekt brukar känna att de hör ihop. Vokaler, stavelser och böjningar som förändras och nya ord läggs till i Svenska Akademiens ordlista varje år, så kan vi inte kontrollera hur språket används. Om man går tillbaka i tiden och försöker att läsa en flera hundra år gammal text kan man tydligt se att svenskan förändrats, och det på grund av bland annat samhällsförändringar och det som kallas social förskjutning och av engelska språkets inflytande men aven av dialekter, ungdomsspråk och så vidare.

Sedan jag besökte Rinkeby sommaren 2014 har mitt intresse för rinkebysvenska ökat. Anledningen till det är att de ungdomar som bor där har olika kulturella bakgrunder precis som jag, vilket väckte min nyfiket. I den här vetenskapliga rapporten ska jag titta närmare på ungdomsspråk och rinkebysvenska och om dess språk påverkar standardssvenskan.

1.1. Syfte och frågeställning

Syftet med den här rapporten är att undersöka attityderna till, och hur, ungdomsspråk och i synnerhet rinkebysvenska påverkar det svenska språket. Jag har valt att svara på den nedanstående frågor för att komma till en slutsats i min undersökning.
• Vilken är attityden till rinkebysvenska?
• Kommer rinkebysvenska påverka standardsvenska på ett negativt sätt?... Köp tillgång för att läsa mer

Rinkebysvenska och ungdomsspråk | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.