Riskerar det samiska språket att utrotas? | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • B
  • 3
  • 1388
  • PDF

PM (Promemoria), Utredande text: Riskerar det samiska språket att utrotas? | PM

Ett utredande PM som analyserar minoritetsspråket samiska. Eleven redogör för det samiska språkets historia och utveckling och diskuterar om det samiska språket riskerar att utrotas, samt vad som görs för att bevara språket.

Lärarens kommentar

Diskussionen är utförlig och relevant och presenterar ett par nya perspektiv i anslutning till det övergripande syftet.

Innehåll

Riskerar det samiska språket att utrotas?

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och frågeställningar
1.3 Metodbeskrivning
2. Resultat
Bakgrund
Hot mot samiskan
Vad har gjorts för att samiskan ska överleva?
Vad behöver göras?
3. Diskussion
Referenslista

Utdrag

På 2000-talet har nya språklagar tillkommit. I och med detta har samiskans status höjts i samhället och allt fler människor har börjat inse hur hotat språket egentligen är. Detta har bidragit till att fler människor, både med samiskt påbrå och utan, har velat skydda och till och med lära sig språket (sapmi,hotade språk 2015)

Att den samiska kulturen fortsätter att uppmärksammas är mycket viktigt. I Västerbottensradion den 23 februari i år intervjuades... Köp tillgång för att läsa mer

Riskerar det samiska språket att utrotas? | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.