Robinson Crusoe som upplysningsmänniska | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Svenska A
 • A
 • 9
 • 2970
 • PDF

Analys, Jämförelse: Robinson Crusoe som upplysningsmänniska | Rapport

En analyserande och jämförande rapport om Daniel Defoes karaktär "Robinson Crusoe", där eleven undersöker frågeställningen "På vilket sätt är Robinson Crusoe en typisk upplysningsmänniska?". För att besvara frågeställningen analyseras upplysningen (och den typiske upplysningsmänniskan), för att sedan jämföras med Robinson Crusoe genom flertalet exempel.

Innehåll

ROBINSON CRUSOE: EN UPPLYSNINGSMÄNNISKA
- Inledning
-- Syfte
-- Frågeställning
-- Metod
-- Källkritik
-- Bakgrund
- Avhandling
- Reflektioner/resultat
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
Hela tiden utvecklas samhället, genom att kolla tillbaka i tiden kan man se hur levnadssätt och levnadsstandarden förändrats. Genom böcker och skrifter kan man följa utvecklingen noggrant. Om man läser om någon brukar man oftast kunna lista ut vilken tid det handlar om. Hur man gör för att överleva har till viss del även det förändrats med tiden. Genom att läsa en bok kan man ta reda på vilken tidsepok boken påverkats av. Från tid till tid har man också haft olika sätt att agera och undersöka saker på, det jag ska undersök är hur man på ett tydligt sätt kan se från vilken tidsepok en människa kommer.

1.1 Syfte
Den brittiska författaren Daniel Defoe skrev romanen Robinson Crusoe under upplysningstiden. Upplysningstiden präglades av förnuft och framsteg i vargdagen. Crusoe strandsätts på vad som tycks vara en öde ö, där han överlever på ön i 28 år, vilket är väldigt länge. Genom sitt förnuft lyckas han överleva. Äventyrare som han är lyckas han avvärja de problem och hinder som han stöter på under sin vistelse på ön. Robinson Crusoe sägs prägla upplysningsmänniskan. Syftet med detta arbetet är att ta reda på hur man kan se att Robinson Crusoe var en typiska upplysningsmänniska.

1.2 Frågeställningar
I detta arbete ska jag besvara denna fråga:
På vilket sätt är Robinson Crusoe en typisk upplysningsmänniska?

1.3 Metod
För att få en överblick av en upplysningsmänniska analyseras upplysningen för sig och sedan kommer den att jämföras med Robinson Crusoe för att få en helhet över honom som upplysningsmänniska... Köp tillgång för att läsa mer

Robinson Crusoe som upplysningsmänniska | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Rikgti bra, vart fick du insiratioen ifrån till att skiva denna text? riktigt bra som sagt.
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Hjälpte ganska mycket med mitt arbete på grundskolan.........
 • 2015-03-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Allt i texten var grymt bra! Allting faktiskt...haha Inget saknas!