Robotar | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Teknik 1
 • B
 • 4
 • 842
 • PDF

Robotar | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med fokus på robotar och deras teknologi. Eleven redogör för hur robotar fungerar och deras olika användningsområden. Även robotteknologins historia och framtid diskuteras.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Robotar
- Arduino
- Historia
- Framtiden

Utdrag

En robot är en teknisk anordning, oftast en elektromekanisk maskin som styrs av elektronisk programmering, som utför fysiska uppgifter.

Det finns många olika robottyper, och varje typ har sitt speciella utförande, som beror på ändamålet den har. Två av de kändaste robotarna är: industriroboten, och den autonoma roboten.

Industriroboten är en automatisk styrd och programmerbar universell manipulator.
En industrirobot kan vara fast monterad eller mobil. Den används som arbetare när en människa tillexempel inte kan lyfta eller montera ett objekt.
Man kan säga att industriroboten har tre huvudgrupper som den används till:

• Materialhantering – roboten används för att flytta objekt osv.
• Tillverkningsoperationer – roboten utför arbeten, såsom svetsning.
• Montering – roboten sätter samman komponenter


För att en industrirobot ska kunna röra sig och utföra sina uppgifter använder man sig av programmering. Vid programmeringen anges robotens förflyttning till olika punkter med ett tredimensionellt koordinatsystem.
Roboten använder sig av olika sorters... Köp tillgång för att läsa mer

Robotar | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  För lite info om Arduino. Men bra arbete!
 • 2017-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra skrivet text