Hur rökning påverkar hälsan | Naturkunskap 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 10
 • 2149
 • PDF

Fördjupningsarbete: Hur rökning påverkar hälsan | Naturkunskap 1b

Ett fördjupningsarbete i Naturkunskap 1b, där eleven undersöker hur rökning påverkar hälsan - mer specifikt, hur rökning påverkar kroppens fysiska kondition och lungkapacitet.

Eleven, som själv är rökare, tar utgångspunkt i följande frågeställning:
- Hur påverkas min syreupptagningsförmåga och lungkapacitet av ett uppehåll i tobaksrökningen?

Innehåll

1. Introduktion 1
1.1 Syfte 1
1.2 Hypotes 1
1.3 Material 2
1.4 Metod 2

2. För emperisk studie
2.1 Vad händer i kroppen när man röker?
2.2 Vad händer i kroppen när man slutar röka?
2.3 Beroende på olika sätt

3. Resultat 4
3.1 Lungkapacitet 5
3.2 Kondition 6

4. Diskussion 6
5. Källförteckning 7

Utdrag

1. Introduktion
En av dagens största hälsorisker är rökning. I Sverige röker ca 1,2 miljoner människor, det är alltså 14% utav befolkningen. I Sverige dör ca 7000 personer av tobaksrelaterade sjukdomar och 500 personer dör av passiv rökning.1 Tobak påverkar miljön negativt. För att odla tobak skövlas väldigt mycket skog och den vanligaste formen av nedskräpning i Sverige är cigarettfimpar, i filtret finns ett ämne som heter cellulosaacetat. Det är en sorts form av plast och det tar 18 eller mer månader för naturen att bryta ned.2
Jag ska genomföra en undersökning om att sluta röka och skriva en rapport om hur rökning påverkar min fysiska hälsa, konditionen och lungkapacitet.

1.1 Syfte
Jag har valt att genomföra denna undersökning eftersom jag vill förbättra min hälsa. Jag vill veta hur tobaks rökning påverkar konditionen.

1.4 Metod
Jag ska mäta min lungkapacitet och min kondition.
Lungkapaciteten ska jag mäta 1 gång i månaden och konditionen ska jag mäta 1 gång i veckan. Jag ska undersöka detta i 4 månader.
Jag ska mäta lungkapaciteten med en spirometer. Genom att blåsa i en spirometer får jag veta hur mycket volym lungan innehåller vid maximal inandning. En gång i veckan ska jag springa elljusspåret i Flemingsberg som är 5 km lång och ta tid på det. Genom att ta tid när jag springer, vet jag till nästa gång om min kondition har förbättrats. Jag ska sammanställa datan i diagram och tabeller.
Jag har med i min data vilket fysiskt tillstånd jag befann mig i. För att få en helhetsbild om rökningens effekter på kroppen har jag även gjort en för empiriskt litteraturstudie om rökningens effekter på hälsan och vanebildande... Köp tillgång för att läsa mer

Hur rökning påverkar hälsan | Naturkunskap 1b

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2013-10-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Enkel rapport med tydligt mål. Jag använde denna som inspiration till ett tal som jag ska hålla om tobakens faror. Bra att källorna var kritiskt granskade i slutet.
 • 2015-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det gav mycket inspiration med mitt gy arbete
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var ju bra för mig
 • 2016-04-07
  Bra och fullt beskrivning