Rörelse och lägesenergi | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • B
  • 3
  • 886
  • PDF

Rörelse och lägesenergi | Labbrapport

En labbrapport som redogör för två laborationer med fokus på Fysik 1a, med fokus på mekanisk energi och rörelse. Den första laborationen avser att utreda förändringen av mekanisk energi vid ett fritt fall. Den andra laborationen avser att utreda den energimängd som krävs för att förflytta ett föremål till en given höjd.

Innehåll

Rörelse och lägesenergi: Labbrapport

- Inledning/teori
- Syfte
- Material
- Metod
- Resultat
- Slutsats/diskussion

Utdrag

Material:
Till uppgift 1: Tempograf med karbonremsa, stativ, spänningskälla (elkub), linjal, hink med dämpande tidningspapper.
Till uppgift 2: Linjal, aluminiumprofil, vagn, dynamometer.

Metod:
I uppgift 1 släpptes en vikt från en bänkskiva ned på golvet och med hjälp av en tempograf bestämdes hastigheten precis innan vikten ramlade i backen. Det jämfördes viktens rörelseenergi med den potentiella energi som lagrades i vikten då den lyftes från golvet till bänkskivan.
I uppgift 2 lutades en aluminiumprofil mot en bänk och sedan drogs den lättrullande vagnen som var placerad på aluminiumprofilen från golvet upp till bänkskivan med hjälp av en dynamometer. Sedan beräknades arbetet som krävdes för att dra upp vagnen i fem olika lutningar... Köp tillgång för att läsa mer

Rörelse och lägesenergi | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.