Rörelse - teoretiskt experiment | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • A
 • 3
 • 762
 • PDF

Rörelse - teoretiskt experiment | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i Fysik 2 med fokus på rörelse. Eleven redogör för ett teoretiskt experiment som avser att utreda en bolls hastighet vid kast och landning, samt hur högt bollen flyger. Arbetet innehåller en rad utförliga formler som illustrerar experimentet.

Innehåll

Rörelse - teoretiskt experiment

- Syfte
- Hypotes
- Formler
- Resultat
- Diskussion/slutsats/felkällor

Utdrag

Bollens hastighet på vägen upp följer sambandet m*dv/dt = v_0 -(F_g + kv^2), vilket man även kan "baklänges" med formlen m*dv/dt = F_g + kv^2 om man tänker sig att man räknar den bakåt, dvs. att v_0 är precis där bollen vänder i luften, v = hastigheten innan och t = tiden i sekunder innan den når sin vändpunkt. Bollens hastighet neråt följer sambandet m*dv/dt = F - kv, eftersom bollen är... Köp tillgång för att läsa mer

Rörelse - teoretiskt experiment | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jag tyckte innehållet var bra och att man kunde använda sig av den labbrapporten
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  BRAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa