Rörelsemängd vid kollision | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • A
 • 8
 • 2044
 • PDF

Rörelsemängd vid kollision | Labbrapport | Fysik

Laborationsrapporten behandlar rörelsemängdens bevarande vid kollision. Syften är att undersöka och analysera hur rörelsemängden förändras på två vagnar under en kollision (före och efter).

Innehåll

1 Inledning 3
1.1 Syfte 3
1.2 Frågeställning 3
1.3 Teori 3
1.3.1 Tröghet 3
1.3.2 Massa (m) 3
1.3.3 Hastighet (v) 3
1.3.4 Röresemängd (P) 3
1.3.5 Lagen om rörelsemängdens bevarande 3
2 Material och metod 4
2.1 Material 4
2.1.1 Lista över använt material 4
2.2 Metod 4
2.2.1 Förberedning av utrustning 4
2.2.2 Laboration 5
3 Resultat 5
3.1 Numeriska resultat 5
3.1.1 Vikt vagnar 5
3.1.2 Tidtagning fotoceller 5
3.2 Beräkningar 5
3.2.1 Vagn a:s hastighet ante kollition 5
3.2.2 Vagn a:s hastighet post kollition 5
3.2.3 Vagn b:s hastighet post kollition 6
3.2.4 Total rörelsemängd ante kollition 6
3.2.5 Total rörelsemängd post kollition 6
3.3 Grafiska resultat 6
3.3.1 Total rörelsemängd ante och post kollition 6
4 Diskussion 7
4.1 Diskussion 7
4.2 Exakthet och förbättringar 7
5 Referenser 8
5.1 Källor 8
5.2 Källkritik 8

Utdrag

2.1 MATERIAL
2.1.1 Lista över använt material
• 1st friktionsfri glidbana.
• 2st vagnar avsedda för användning med friktionsfri glidbana.
• 1st 100g tyngd.
• 2st fotoceller monterade på ”gafflar” för användning med friktionsfri glidbana.
• 2st 1.0cm breda pappers markörer för användning med fotoceller.
• 1st tidtagare för användning med fotoceller exakt till en tusendels millisekund (±0.0005ms).
• 1st våg exakthet upp till tiondels gram (±0.05g).

1.3 TEORI
1.3.1 Tröghet
Tröghet innebär motstånd mot rörelseförändring. Ett objekt förblir i vila eller
likformig rörelse då resultanten av alla krafter som verkar på objektet har
storleken 0.[1]
1.3.2 Massa (m)
Massa är en fysikalist storhet. Massa betäcknas normalt med m. Massa är ett
mått på ett objekts materie innehåll. Ifall ett objekt har massa innebär det att
objektet upplever tröghet.I SI systemet mäts massa i kilo gram kg.[3] [1] [2]
1.3.3 Hastighet (v)
Hastighet är en fysikalist storhet som beskriver läges ändring över tid. Hastighet
mäts i en dimension. Hastighet betäcknas ofta v. I SI systemet mäts hastighet
i... Köp tillgång för att läsa mer

Rörelsemängd vid kollision | Labbrapport | Fysik

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  pppppppppppppppppppppppppppppp
 • 2019-02-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  nivce