Rörelsemängdens bevarande efter krock | Elastisk stöt | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik A
 • B
 • 2
 • 367
 • PDF

Rörelsemängdens bevarande efter krock | Elastisk stöt | Labbrapport

En kort och enkel labbrapport i Fysik A, där eleven undersöker hur rörelsemängden bevaras efter en krock (elastisk stöt). I experimentet används bland annat en friktionsfri glidbana och två vagnar med olika massa.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Material
- Material som läraren använder under webblaborationen
- Utförande
- Resultat
- Felkällor

Utdrag

"Material:
Anteckningspapper och penna

Materiel som läraren använder under webblaborationen:
en friktionsfri glidbana med fotoceller, vagnar, tidtagare.


Utförande:
Två vagnar som har massorna 195,6g och 294,1g är uppsatta på en friktionsfri glidbana. Den lätta vagnen kommer sedan ha rörelsemängd och krocka med den tyngre vagnen som står stilla.

För att mäta hastigheten sitter det flaggor på vagnarna som är 1cm breda. Dessa mäts med hjälp av fotoceller.

De nämns tre stycken tider i filmen: den första när första vagnen passerade
fotocellen (7,635ms), den andra när den andra vagnen passerade (10,257ms) och den tredje när den första passerade en andra gång (64,619ms).

Fotocellen mäter hur lång tid det tar för vagnarna att förflytta sig 1cm. För att räkna ut hastigheten tar man sträckan dividerat på tiden.

s = v*t
v = s/t = 0,01/0,007635 = 1,31 m/s
v = s/t = 0,01/0,010257 = 0,97 m/s
v = s/t = 0,01/0,064619 = -0,15 m/s (negativ hastighet då dess riktning är motsatt till de andra, den backar)

Rörelsemängden får man fram genom att ta massan gånger hastigheten (p=mv)
Före kollisionen: 195,6*1,31 ≈ 256kgm/s
Efter kollisionen: 195,6*-0,15 ≈ -29kgm/s
Efter kollisionen: 294,1*0,97 ≈ 285kgm/s"... Köp tillgång för att läsa mer

Rörelsemängdens bevarande efter krock | Elastisk stöt | Labbrapport

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra fick mycket information för att veta hur jag ska gå vidare med min
 • 2015-08-10
  Mycket bra! Hjälpte mig at komma igång med min egen labbrapport
 • 2016-12-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Kort men bra sammanfattningvis
 • 2016-02-02
  Bra material. Något kort men gav mig bra överblick

Material relaterade till Rörelsemängdens bevarande efter krock | Elastisk stöt | Labbrapport.